Σύρτες ασφαλείας

Σύρτες ασφαλείας : προστατεύουν απο το άνοιγμα των ρολών από το εξωτερικό μέρος.