Πιστοποίηση

Τα προϊόντα της εταιρείας συμμορφώνονται πλήρως με την ΚΥΑ 12398/410 (ΦΕΚ 1794/28.08.2009) – Εξώφυλλα και Εξωτερικές Περσίδες και τις απαιτήσεις του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου EN 13659:2004+Α1 Εξώφυλλα − Απαιτήσεις Επιδόσεων και Ασφάλειας.

Τα προϊόντα τις εταιρείας έχουν δοκιμαστεί για την αντοχή τους στην ανεμοπίεση στον εργαστήριο που δημιουργήθηκε στον χώρο μας. Τα αποτελέσματα ήταν άκρως ικανοποιητικά αποδεικνύοντας και στην πράξη τον σωστό σχεδιασμό των προϊόντων, την άριστη ποιότητα των πρώτων υλών και την ορθή κατασκευή.

Η εταιρεία Β.Ι.Μ.Α. Α.Β.Ε.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν της όλες τις εξελίξεις της νομοθεσίας που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα τον Δομικών Κατασκευών έχει προχωρήσει στη σήμανση CE για τα ρολά που κατασκευάζει.

Η εταιρεία Β.Ι.Μ.Α. Α.Β.Ε.Ε. έχοντας πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες δοκιμές για τα ρολά που κατασκευάζει μπορεί να σας εγγυηθεί την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σήμανσης CE.