Προφίλ Εταιρείας

Η εταιρεία ΒΙΜΑ ιδρύθηκε το 2003 με μοναδικό στόχο την παροχή άψογων προϊόντων, που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών της.
Δυνατά σημεία της εταιρείας είναι η πολυετής εμπειρία των ιδρυτών της που αγγίζει τα 30 χρόνια και η ικανότητα για την επιλογή άριστων πρώτων υλών.
Παράλληλα η σωστή οργάνωση ο προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός και το εξειδικευμένο προσωπικό δίνουν στην εταιρεία δυνατότητες για λύσεις υψηλής ποιότητας με ταχύτητα και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.
Εχοντας ως έδρα τις Αχαρνές Αττικής οπου λειτουργεί εκθεσιακός χώρος και το εργοστάσιο παραγωγής η εταιρεία ΒΙΜΑ φροντίζει για την απόλυτη και άμμεση κάλυψη των αναγκών των συνεργατών της στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.

company profile

The company ΒΙΜΑ was established in 2003 aiming at providing perfect products wich meet customerts' demands.
The company's strong points are its founders 30 years of experience and the capabilityfor best raw material selection. Moreover, proper organization, advances technological equipment and professional staff lead the company to offer high quality solutions with maximum speed and integrated service.
The headquarters is in Acharnes of Attica where a showroom and the production factory operate. BIMA makes possible the complete and immediate coverage of its partners needs in Athens and throughout Greece.